Főoldal Videó - fotó
Videó - fotó

Videó - film 

 Siklós Ferenc – (1936 –Mûvészet, technika, üzlet – Film folyóirat): … a film, a legfiatalabb mûvészet… miután negyven év alatt meghódította a világot, néha, még mindig bizonyítgatni kell, hogy jogosan nevezi mûvészetnek magát. Bizonyítgatni kell, mert a termelésnek csak mintegy 5 százaléka igazán mûvészi, míg a többi 95 százalék sokszor valóban jogosulttá teszi a "technika" és "ipar" jelszavait emlegetõ esztétikai lekicsinylést. A 95 százalékról most ne beszéljünk: az az ördögé. Az 5 százalék azonban megéri a védelem és vita fáradságát, hiszen az irodalom 3-4000 esztendõs mûvészete sem mondhatja el magáról, hogy nagyobb százalékban teremt remekmûveket.

 

 A mozgókép csodája még a XXI. század emberét is elvarázsolja. Az eszünkkel ugyan tudjuk, hogy amit a képernyõn látunk, az egyfajta szerkesztett valóság, mégis úgy érezzük, hogy a videó hûen és tárgyilagosan dokumentálja életünk kisebb-nagyobb eseményeit. Pedig az objektív cseppet sem objektív. Minden azon múlik, hogy az az ember, aki a technikát kezeli, mit lát az õt körülvevõ valóságból, illetve, hogy mit szeretne megmutatni nekünk belõle. Nem biztos, hogy szándékos a torzítás, még az is lehet, hogy jó szándékkal irányítja szemünket és figyelmünket a valóság egy adott pontjára. Ezzel a lehetõséggel éppen úgy lehet élni, mint visszaélni. Filmet készíteni fejben kell. Elõre kell tudni, hogy a nyersanyag megvágásánál milyen képekre lesz szükség, azokat milyen sorrendben szeretné majd alkalmazni, milyen látványvilággal, hanggal, zenével szeretne a készítõ dolgozni.

 

Fotó - fénykép

 

A fényképezés - a vizuális kommunikáció egyik eszköze - esztétikai szempontból is jelentõs alkotásokat teremthet. A képet általában, de nem föltétlenül, a fényképezõgép lencséivel állítják elõ. A feldolgozásra ma már azonnal vagy akár hónapok múltával is sor kerülhet, de a fénykép mindenképpen a felvétel pillanatát rögzíti. A többi képalkotástól ez különbözteti meg. Bár a fényképész az elõhívás és a másolás során befolyásolhatja az eredeti kép jellegét, a képet csak kézi beavatkozással, manipulációval tudja megváltoztatni.

 

 A fénykép másik fontos sajátsága, hogy idõnként több információt tartalmaz, mint amennyire a fényképész számított.  William Henry Fox Talbot szerint a fényképész sokszor jóval a felvétel után fedez fel olyan részleteket, például falra vésett évszámot, feliratot, egy-egy falragaszt vagy egy távoli órát, amelyet az exponáláskor észre sem vett.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A látszólag automatikus képalkotás minden más képnél hitelesebbé teszi a fotókat. De a fényképezés valójában nem mechanikus mûvelet. Akármilyen tökéletesen exponált, éles képet állít is elõ egy automatikus fényképezõgép, nem tud különbséget tenni a közhelyes felvétel és a jól komponált kép között. Erre a megkülönböztetésre csak a fényképezõgép mögött álló ember képes. A kreatív fényképész a tárgy lényegét ragadja meg, és ítélõképessége, érzelmei, ízlése szerint tolmácsolja.

 

  

Bár a fénykép korlátozza a mûvészt, hiszen nem a látomásokat, hanem a létezõ világot örökíti meg, a jó fényképésznek nagy mozgástere van e korlátokon belül. Õ választja ki a témát, õ dönti el, mikor készüljön a felvétel. Tapasztalatból tudja, hogyan rögzíti a gép a kompozíciót. Elõre látja a kész képet. Akinek vizuális képzelõereje van, többet közöl a puszta látványnál. A fényképész a képalkotást is befolyásolhatja. Különféle lencséket, szûrõket, fényérzékeny anyagokat használhat. A fény és árnyék kontrasztját az elõhívás során szabályozhatja.

 

 
Esküvő és rendezvényvideó HD minőségben